ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

Tư tưởng chủ yếu nhập tín ngưỡng phiên bản địa của Đông Nam á ko bao gồm

a tín ngưỡng sử dụng bá tự động nhiên 

Bạn đang xem: ba nhóm chính trong tín ngưỡng bản địa của đông nam á không bao gồm

b tín ngưỡng phồn thực

c tín ngưỡng thờ cúng người tiếp tục tổn thất

D bụt giáo đạo nho đáp án này nhé

Xem thêm: trường đại học thành đông

chỉ với Tín ngưỡng sùng bái đương nhiên, tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ cúng người tiếp tục tổn thất. 

Xem thêm: học sinh có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar