axit nào sau đây là axit béo

Câu hỏi:

17/08/2019 58,405

C. Axit stearic

Bạn đang xem: axit nào sau đây là axit béo

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án C

Axit Stearic là axit Khủng, với công thức là C17H35COOH.

Chú ý: Axit Khủng là axit đơn chức, với mạch C ko phân nhánh và số vẹn toàn tử C chẵn (C12 C24).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Axit panmitic với công thức là

A. C2H5COOH.

B. C17H35COOH.

C. C15H31COOH.

D. C15H29COOH

Câu 2:

Trong những hóa học tại đây, hóa học này với nhiệt độ phỏng sôi cao nhất?

A. CH3COOH.

B. CH3CHO.

C. CH3CH2OH.

D. HCOOCH3.

Câu 3:

Chất không nên axit Khủng là?

A. axit axetic.

B. axit panmitic.

Xem thêm: they live in a house that was built in

C. axit stearic.

D. axit oleic.

Câu 4:

Cho CH3CHO phản xạ với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được

A. HCOOH.

B. CH3OH

C. CH3CH2OH.

D. CH3COOH.

Câu 5:

Axit ađipic với công thức là:

A. HOOC-COOH.

B. CH3CH(OH)CH2COOH.

C. HOOC[CH2]4COOH.

D. HCOOH.

Câu 6:

Axit này tại đây không nên là axit tạo nên hóa học béo?

A. Axit oleic

B. Axit acrylic

C. Axit stearic

D. Axit panmitic

Xem thêm: sơ đồ tư duy bài đất nước