anilin và phenol đều có phản ứng với

Câu hỏi:

24/08/2020 28,990

B. Nước Br2

Bạn đang xem: anilin và phenol đều có phản ứng với

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A: không tồn tại hóa học này phản ứng

Đáp án C: Phenol phản ứng

Đáp án D: Anilin phản ứng

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp brom tạo nên kết tủa Trắng ?

A. Metylamin.

B. Etylamin.

C. Etylmetylamin.

D. Anilin.

Câu 2:

Dung dịch metylamin ko tính năng với hóa học này sau đây?

A. dd HCl

B. dd Br2/CCl4  

C. dd FeCl3.

D. HNO2

Câu 3:

Tiến hành thực nghiệm bên trên nhị hóa học phenol và anilin, hãy cho thấy hiện tượng lạ này tại đây sai?

A. Cho nước brom vô thì cả nhị đều cho tới kết tủa Trắng.

B. Cho hỗn hợp HCl vô thì phenol cho tới hỗn hợp hệt nhau, còn anilin thì tách thực hiện 2 lớp.

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

C. Cho hỗn hợp NaOH vô thì phenol cho tới hỗn hợp hệt nhau, còn anilin thì tách thực hiện 2 lớp.

D. Cho 2 hóa học vô nước mức giá, với phenol tạo nên hỗn hợp đục, với anilin láo ăn ý phân nhị lớp.

Câu 4:

Có thể nhận thấy alinin và phenol bằng

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch HCl.

C. Nước mức giá.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5:

Phát biểu này sau đấy là sai?

A. Anilin được pha chế thẳng kể từ nitrobenzen. 

B. Anilin là 1 bazơ sở hữu kĩ năng thực hiện quỳ tím hoá xanh lơ. 

C. Anilin cho tới được kết tủa Trắng với nước brom.

D. Anilin sở hữu tính bazơ yếu hèn rộng lớn amoniac.

Câu 6:

Để phân biệt anilin và etylamin đựng vô 2 lọ riêng biệt biệt, tớ sử dụng thuốc test nào?

A. Dung dịch Br2.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.

Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

D. Dung dịch AgNO3