anh văn 12 unit 1Unit 1: trang chủ Life

A. Reading (Trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Bạn đang xem: anh văn 12 unit 1

Soạn Unit 1 lớp 12: Reading | Tiếng Anh 12 và giải bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh lớp 12 | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. (Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về hình ảnh này.)

Quảng cáo

1. Where is the family? (Gia đình này đang được ở đâu?)

=> The family may be in the sitting room at trang chủ.

2. What is each thành viên of the family doing? (Mỗi member nhập mái ấm gia đình này đang khiến gì?)

=> The father is playing with the son and the mother is helping the girl with her study.

3. Is the family happy? Why (not)? (Gia đình này còn có niềm hạnh phúc không? Tại sao (không)?)

=> It's a happy and closely-knit family, everyone of which loves and helps one another.

closely-knit: ràng buộc, khăng khít

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage and vì thế the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và thực hiện những bài xích tập dượt theo gót sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

I come from a family of five people: my parents, my two younger brothers and I. My mother works as a nurse in a big hospital. She has to tát work long hours and once a week she has to tát work on a night shift. My father is a biologist. He works from 8 a.m. to tát 5 p.m. in a lab, but sometimes when there is a project, he doesn’t come trang chủ until very late at night. Although my parents are very busy at work, they try to tát spend as much time with their children as possible. It is generally believed that "men build the house and women make it home", but in my family, both parents join hands to tát give us a nice house and a happy trang chủ.

My mother is a very caring woman. She takes the responsibility for running the household. She is always the first one to tát get up in the morning to tát make sure that we leave trang chủ for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes. In the afternoon, after hospital, she rushes to tát the market, then hurries trang chủ sánh that dinner is ready on the table by the time Dad gets trang chủ. Dad is always willing to tát give a hand with cleaning the house. Unlike most men, he enjoys cooking. Sometimes, at weekends, he cooks us some special dishes. His eel soup is the best soup I have ever eaten.

I am now in my final year at the secondary school, and in my attempt to tát win a place at university, I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child and the only daughter in the family I try to tát help with the household chores. My main responsibility is to tát wash the dishes and take out the garbage. I also look after the boys, who are quite active and mischievous sometimes, but most of the time they are obedient and hard-working. They love joining my father in mending things around the house at weekends.

We are a very close-knit family and very supportive of one another. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. We always feel safe and secure in our family. It is a base from which we can go into the world with confidence.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Gia đình tôi sở hữu năm người: phụ huynh tôi, nhì em trai và tôi. Mẹ tôi là nó tá ở một cơ sở y tế rộng lớn. Bà phải thao tác hàng tiếng đồng đồ, và nên trực tối hàng tuần một phiên. Thầy tôi là mái ấm loại vật học tập. Ông thao tác ở phòng thử nghiệm thường ngày kể từ 8 giờ sáng sủa cho tới 5 giờ chiều, tuy nhiên thỉnh phảng phất Khi sở hữu đề án ông nên thực hiện đến tận khuya mới nhất về mái ấm. Mặc mặc dù phụ huynh tôi rất rất vất vả với việc làm, bọn họ đều nỗ lực dành riêng tối nhiều thời gian hoàn toàn có thể mang đến công ty chúng tôi. Người tớ thông thường bảo rằng "đàn ông xây nhà ở thiếu nữ làm tổ ấm", tuy nhiên trong gia đình tôi, cả phụ huynh tôi nằm trong cộng đồng mức độ khiến cho công ty chúng tôi một căn nhà đẹp mắt và một mái ấm gia đình niềm hạnh phúc.

Mẹ tôi là 1 trong phụ phái đẹp biết quan hoài cho tới người không giống. Mẹ phụ trách việc nội trợ. Mẹ luôn luôn là kẻ dậy sớm nhất mái ấm nhằm nơm nớp mang đến công ty chúng tôi bữa sáng sủa và ăn mặc quần áo chỉnh tề nhằm tới trường. Vào giờ chiều, sau khoản thời gian tách bệnh viện, u hấp tấp chuồn chợ rồi quay quồng về mái ấm, sao mang đến bữa tối sẵn sàng bên trên bàn ăn trước lúc tía về. Thầy luôn sẵn sàng canh ty vệ sinh dọn mái ấm cửa ngõ. Không giống như các người nam nhi không giống, tía tôi quí nấu nướng nướng. Đôi khi nhập vào ngày cuối tuần tía nấu nướng mang đến công ty chúng tôi vài ba khoản đặc biệt quan trọng. Món lẩu lươn vì thế tía tôi nấu nướng ngon rộng lớn bất kể món lẩu nào là tôi từng ăn.

Hiện giờ tôi là học viên phổ thông năm cuối, và với ý định đậu nhập ĐH, tôi Chịu đựng thật nhiều áp lực. Tuy nhưng, là kẻ chị cả cũng như thể đàn bà có một không hai nhập mái ấm, tôi luôn luôn nỗ lực canh ty u thực hiện việc mái ấm. Công việc chủ yếu của tôi là cọ chén và sụp đổ rác rến. Tôi cũng bảo vệ những em, bọn bọn chúng đôi lúc rất hiếu động và quậy đập phá, tuy nhiên thường thì nó rất ngoan ngoãn và siêng thực hiện. Chúng quí nằm trong tía tôi sửa chữa nhỏ nhặt nhập mái ấm nhập vào ngày cuối tuần.

Gia đình công ty chúng tôi rất rất khắn khít và trợ giúp cho nhau. Chúng tôi thông thường nằm trong share buồn vui sướng, và khi gặp gỡ phiền nhiễu, công ty chúng tôi nằm trong trực tiếp thắn trao thay đổi và nhanh gọn lẹ dò xét đi ra biện pháp. Chúng tôi luôn luôn thấy bình yên tĩnh và tin cậy nhập mái ấm gia đình bản thân. Đó là nền tảng canh ty công ty chúng tôi hoàn toàn có thể thỏa sức tự tin bước vào đời.

Task 1. Choose the sentence A, B or C that is nearest in meaning to tát the sentence given. (Chọn câu A, B hoặc C ngay sát nghĩa nhất với câu vẫn mang đến.)

1. B2. C3. A4. B5. A

Quảng cáo

Xem thêm: biến dị tổ hợp là gì

Task 2. Answer the questions. (Trả lời nói những thắc mắc.)

1. How busy are the parents in the passage? (Trong đoạn văn, người tía và u vất vả đi ra sao?)

=> They are very busy. They have to tát work long hours and sometimes they have to tát work at night.

2. How caring is the mother? (Người u quan hoài bảo vệ mái ấm gia đình như vậy nào?)

=> She's always the first to tát get up in the morning to tát make sure her children can leave trang chủ for school with breakfast and in suitable clothes. And she always makes dinner ready before her husband gets trang chủ.

3. How vì thế the father and the daughter share the household chores? (Người tía và cô đàn bà phụ canh ty việc mái ấm đi ra sao?)

=> The father sometimes cooks some special dishes and mends things around the house at weekends. And the daughter helps with the household chores: washing up and taking out the garbage. She also takes care of her two younger brothers.

4. What is the daughter attempting to tát vì thế after secondary school? (Cô đàn bà ý định làm những gì sau khoản thời gian học tập kết thúc phổ thông?)

=> She attempts to tát win a seal in a university.

5. Why vì thế the children feel they are safe and secure in their family? (Tại sao con trẻ cảm nhận thấy bình yên tĩnh và tin cậy Khi ở nhập gia đình?)

=> Because they are a close-knit and supportive of one another, they often share their feelings and whenever problems come up, they discuss them frankly and quickly find solutions.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Compare the family described in the text with your own family. (Làm việc group. So sánh mái ấm gia đình được mô tả trong khúc văn với mái ấm gia đình em.)

Gợi ý:

My family is smaller than thở the family in the text. My family has four members: my parents, my sister and bầm.

Unlike the family in the text, only my father goes to tát work; he's a teacher in a university in the thành phố. My mother's a housewife. My sister is married and working in a hospital. She hasn't had a child yet. My sister's family lives in the same thành phố as my family.

My mother is a devoted wife. She always takes good care of everybody in the family. Never does she get up after five a.m. to tát prepare breakfast for dad and bầm. My father is a great husband. He always keeps an good eye on the family. In his spare time, he gives a hand with household chores. He is my great tư vấn and guide in my study.

Like the family in the text, we are very closely-knit and supportive of one another. I feel happy because my parents are very caring. They spend as much time for the family as possible. At weekends, all the members of the family gather and have dinner together. We share our feelings, joys as well as sorrows, and tư vấn one another when any problems come up.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 12 Unit 1 khác:

 • Unit 1: trang chủ Life
 • A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask and answer these questions about the picture. 1. Where is ...

 • B. Speaking (trang 15 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to tát you and your family. Task 2. Work ...

 • C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Look at the picture below and describe what is happening in it. While you listen. Task 1. ...

 • D. Writing (trang 17 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in groups. What rules vì thế you have in your family? Discuss these topics and add others. Use the following ...

 • E. Language Focus (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Underline the most suitable tense size in each sentence. Exercise 2. Decide which answer ...

  Xem thêm: toán lớp 6 tập 2 chân trời sáng tạo

Xem thêm thắt tư liệu canh ty học tập chất lượng tốt môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 12 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-1-home-life.jsp