anh 9 unit 1 looking backVới tiếng giải bài bác tập dượt Unit 1 lớp 9: Looking back nhập Unit 1: Local environment Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 1.

Unit 1 lớp 9: Looking back

Unit 1 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 1 looking back

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 1: Local environment - Looking back - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Write some traditional handicrafts in the word trang web below. (Viết một vài ba nghề nghiệp tay chân truyền thống cuội nguồn nhập sơ loại kể từ bên dưới.)

1. basket weaving2. conical hat making3. drums4. silk
5. pottery6. paintings7. lanterns8. lacquerware

Hướng dẫn dịch:

1. đan rổ

2. thực hiện nón lá

3. trống

4. tơ tằm

5. loại gốm

6. tranh

7. đèn lồng

8. loại quật mài

Quảng cáo

2. Complete the second sentence in each pair by putting the correct sườn of a verb from the box into each blank. (Hoàn trở nên câu thứ hai trong những cặp câu bằng phương pháp phân chia động kể từ đúng trong các sườn vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng.)

1. The artisan made this statue by pouring hot liquid bronze into a mould.

=> The artisan _____________________this statue in bronze.

2. I'm decorating a cloth picture with a pattern of stitches, using coloured threads.

=> I'm_____________________a picture.

3. They made baskets by crossing strips of bamboo across, over, and under each other.

=> They_____________________baskets out of bamboo.

4. My mum made this sweater for u from wool thread by using two bamboo needles.

=> My mum_____________________a wool sweater for u.

5. He made this flower by cutting into the surface of the wood.

=> He_____________________this flower from wood.

6. I took some clay and used my hands to tát make it into a bowl shape.

=> I _____________________the clay into the desired shape.

Quảng cáo

Đáp án:

1. The artisan cast this statue in bronze.

2. I’m embroidering a picture.

3. They wove baskets out of bamboo.

4. My mum knitted a wool sweater for u.

5. He carved this flower from wood.

6. I moulded the clay into the desired shape.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nghệ nhân vẫn đúc tượng phật này bằng đồng nguyên khối.

2. Tôi đang được thêu một hình ảnh.

3. Họ đan giỏ tự tre.

4. Mẹ tôi đan một cái áo len ấm len mang đến tôi.

5. Anh ấy vẫn đụng chạm tự khắc hoa lá này kể từ mộc.

6. Tôi nặn khu đất sét trở nên hình dạng ước muốn.

3. Complete the passage with the words/phrases from the box. (Hoàn trở nên đoạn văn với những từ/cụm kể từ nhập sườn.)

Quảng cáo

Last week we had a memorable trip to tát a new (1) on the outskirts of the đô thị. We were all (2) the trip. There are lots of wild animals, and they are looked after carefully. Each species is kept in one big compound and the animals look healthy. After we (3) round the animal zone, we gathered on a big lawn at the back of the zoo. There we played some (4) games and sang trọng songs. Then we had a delicious (5) prepared by Nga and Phuong. In the afternoon, we walked to tát a (6) nearby. There is a big collection of handicrafts made by different  (7) villages. I'm sure that the zoo will be our new place of (8).

1. zoo2. look forward to3. looked4. team-building
5. lunch6. museum7. craft8. interest

Giải thích:

1. Chỗ trống rỗng cần thiết một danh kể từ điểm được số không nhiều

2. looking forward to: hồi hộp ước chờ

3. Chia động kể từ ở quá khứ đơn vì thế đàng sau cũng chính là quá khứ đơn

4. team - building games: trò đùa đồng đội

5. Chỗ trống rỗng cần thiết một danh từ

6. Chỗ trống rỗng cần thiết một danh từ

7. Chỗ trống rỗng cần thiết một tính từ

8. place of interest : vị trí yêu thương thích

Hướng dẫn dịch:

Tuần trước, Cửa Hàng chúng tôi vẫn sở hữu một chuyến hành trình lưu niệm cho tới một sở thú mới mẻ ở ngoại thành TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi đều vẫn cực kỳ hào hứng chờ mong chuyến hành trình này. Có thật nhiều động vật hoang dã hoang dại và bọn chúng được che chở cảnh giác. Mỗi loại được nhốt trong tầm khu đất tương đối rộng và những loài vật nom mạnh bạo. Sau Khi Cửa Hàng chúng tôi chuồn tham lam quan liêu chống động vật hoang dã, Cửa Hàng chúng tôi vẫn triệu tập ở một bến bãi cỏ rộng lớn đàng sau sở thú. Tại bại liệt, Cửa Hàng chúng tôi vẫn đùa một vài ba trò đùa đem niềm tin đồng team và hát. Chúng tôi vẫn sở hữu một giở trưa ngon miệng được sẵn sàng tự Nga và Phương. Buổi chiều, Cửa Hàng chúng tôi đi dạo cho tới viện kho lưu trữ bảo tàng ngay sát bại liệt. Tại bại liệt sở hữu một bộ thu thập rộng lớn về thành phầm tay chân rộng lớn tới từ những thôn tay chân không giống nhau. Tôi chắc chắn là sở thú tiếp tục là 1 vị trí yêu thương quí mới mẻ của Cửa Hàng chúng tôi.

4. Complete the complex sentences with your own ideas. (Hoàn trở nên những câu phức tự ý của em.)

1. Although this village is famous for its silk products,_________________________.

2. Many people love going to tát this park because_________________________.

Xem thêm: bài nghe tiếng anh lớp 8

3. Since_________________________foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when_________________________.

5. This weekend we're going to tát the cinema in order that_________________________.

Gợi ý:

1. Although this village is famous for its silk products, there are not many people know how to tát weave.

2. Many people love going to tát this park because it's large and has many trees.

3. Since the crafts remind people of a specific region, foreign tourists often buy traditional handicrafts.

4. Moc Chau is a popular tourist attraction when the spring comes.

5. This weekend we're going to tát the cinema in order that we can see a great film.

Hướng dẫn dịch:

1. Mặc cho dù ngôi thôn này phổ biến về thành phầm lụa, không tồn tại nhiều người biết mạng.

2. đa phần người quí cho tới khu vui chơi công viên này chính vì nó rộng lớn và thoáng mát.

3. Bởi vì thế thành phầm tay chân nhắc nhở người tao về một vùng miền đặc trưng khác nước ngoài quốc tế thông thường mua sắm những thành phầm tay chân truyền thông.

4. Mộc Châu là 1 địa điếm lôi cuốn khách hàng du ngoạn thịnh hành Khi ngày xuân cho tới.

5. Cuối tuần này tất cả chúng ta sẽ tới rạp chiếu phim nhằm coi một bộ phim truyền hình hoặc.

5. Rewrite each sentence ví that it contains the phrasal verb in brackets. You may have to tát change the sườn of the verb (Viết lại từng câu sao mang đến sở hữu chứa chấp cụm động kể từ nhập ngoặc đơn. Em hoàn toàn có thể cần thay cho thay đổi cơ hội phân chia của động kể từ.)

1. I don't remember exactly when my parents started this workshop. (set up)

2. We have to tát try harder ví that our handicrafts can stay equal with theirs. (keep up with)

3. What time will you begin your journey to tát Da Lat? (set off)

4. We arranged to tát meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o'clock, but she never arrived. (turn up)

5. The artisans in my village can earn enough money from basket weaving to tát live. (live on)

Đáp án:

1. I don’t remember exactly when my parents mix up this workshop.

2. We have to tát try harder ví that our handicrafts can keep up with theirs.

3. What time will you mix off your jouney to tát Da Lat?

4. We arranged to tát meet in front of the lantern cửa hàng at 8 o’clock, but she never turned up.

5. The artisans in my village can live on from basket weaving.

Giải thích:

1. mix up = xây dựng, bắt đầu

2. keep up with = bắt kịp

3. mix off = bắt đầu

4. turn up = đến

5. live on = sinh sống bằng sự việc gì

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi ko ghi nhớ đúng đắn ba mẹ tôi vẫn hé nhà xưởng này lúc nào.

2. Chúng tao cần nỗ lực không chỉ có vậy nhằm thành phầm tay chân của tất cả chúng ta theo đòi kịp thành phầm của mình.

3. Bạn tiếp tục xuất hành chuyến hành trình Đà Lạt nhập khi bao nhiêu giờ?

4. Chúng tôi vẫn bố trí nhằm hứa hẹn bắt gặp nhau trước cửa hàng lồng đèn nhập khi 8 giờ tuy nhiên cô ấy đang không cho tới.

5. Những người công nhân tay chân ở thôn tôi hoàn toàn có thể tìm hiểu đầy đủ chi phí nhằm sinh sống kể từ nghề nghiệp mạng giỏ mây.

6. Work in groups. One student thinks of a popular place of interest in their area. Other students ask Yes/No questions to tát guess what place he/she is thinking about. (Làm việc theo đòi group. Một học viên suy nghĩ về một vị trí yêu thương quí thịnh hành nhập chống bản thân sông. Một học viên không giống đặt điều những thắc mắc Có/Không nhằm đoán điểm nhưng mà học viên bại liệt đang được suy nghĩ cho tới là gì.)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 1 khác:

 • Từ vựng Unit 1: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Write the name ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the verbs ... 2. Match the verbs ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the dependent ... 2. Make a complex sentence ...

 • Communication (phần 1-3 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Nick, Mi, Duong, and Mai ... 2. Imagine that your class ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Mi visited Tay Ho ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discribe what you see ... 2. Listen to tát what these ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write some traditional ... 2. Complete the second ...

 • Project (phần 1-6 trang 15 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in group ... 2. Collect pictures from ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: it was so late that nothing could be done

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-1-local-environment.jsp