anh 8 unit 3 a closer look 2Lời giải bài xích tập dượt Unit 3 lớp 8 A Closer Look 2 trang 31, 32 vô Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 8 unit 3 a closer look 2

1 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Tick (V) the simple sentences. (Đánh vệt vô (V) những câu đơn)

1. We work together on different projects.

2. Teens need good friends and tolerant teachers at schools.

3. She plays chess very well, and she won the first prize last year.

4. Sports activities at school help bu relax.

5. Teens should learn teamwork, and they should also have communication skills.

Đáp án: 1, 4

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi thao tác làm việc cùng với nhau trong những dự án công trình không giống nhau.

2. Thanh thiếu thốn niên có nhu cầu các người các bạn đảm bảo chất lượng và những nhà giáo độ lượng ở ngôi trường.

3. Cô ấy nghịch ngợm cờ vua rất tuyệt, và cô ấy vẫn giành giải quán quân năm ngoái.

4. Các hoạt động và sinh hoạt thể thao ở ngôi trường chung tôi thư giãn giải trí.

5. Thanh thiếu thốn niên nên học tập cơ hội thao tác làm việc bám theo group và chúng ta cũng nên sở hữu khả năng tiếp xúc.

Quảng cáo

2 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write S for simple sentences and C for compound sentences. (Viết S cho tới câu đơn và C cho tới câu ghép)

___ 1. Teenagers are often very active and talkative.

___ 2. He often chats with his friends on Facebook Messenger.

___ 3. She is a smart student, and she is an active thành viên of our club.

___ 4. My friends and I joined a sports competition last year.

___ 5. He is a club thành viên, but he never participates in any of the activities.

Đáp án:

1. S

2. S

3. C

4. S

5. C

Giải thích:

- Câu đơn là câu chỉ có một mệnh đề song lập.

- Câu ghép là câu sở hữu kể từ 2 mệnh đề song lập.

Hướng dẫn dịch:

1. Thanh thiếu thốn niên thông thường rất rất biến hóa năng động và thưa nhiều.

2. Anh ấy thông thường chuyện trò với bạn hữu bên trên Facebook Messenger.

Quảng cáo

3. Cô ấy là 1 trong những học viên lanh lợi, và cô ấy là 1 trong những member tích rất rất vô câu lạc cỗ của công ty chúng tôi.

4. Tôi và bạn hữu vẫn nhập cuộc một cuộc tử thi thao vô năm ngoái.

5. Anh ấy là member câu lạc cỗ, tuy nhiên anh ấy ko khi nào nhập cuộc ngẫu nhiên hoạt động và sinh hoạt nào là.

3 (trang 31 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C)

1. Parents should give teens some freedom, ______ they should also phối limits.

A. for

B. so

C. but

2. We don't cheat on exams, ______it is a wrong thing to tướng bởi.

A. or

B. for

C. and

Quảng cáo

3. Lan wants to tướng join the school music club; ______, she can't sing or play any instruments.

A. however

B. otherwise

C. therefore

4. Schoolwork causes teens a lot of pressure, _________ they also feel pressure from their parents.

A. and

B. but

C. or

5. She wanted to tướng prepare for the exam; _________ she turned off her mobile phone.

A. however

B. otherwise

C. therefore

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. A

5. C

Giải thích:

For = vị vì

So = vì như thế thế

Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

But = nhưng

Or = hoặc

And = và

However = tuy rằng nhiên

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

1. Cha u nên cho tới con cái một ít tự tại, tuy nhiên cũng nên đưa ra số lượng giới hạn.

2. Chúng tôi không khí lận vô thi tuyển, vì như thế cơ là 1 trong những việc thực hiện sai trái khoáy.

3. Lan mong muốn nhập cuộc câu lạc cỗ music của trường; song, cô ấy ko thể hát hoặc nghịch ngợm ngẫu nhiên nhạc cụ nào là.

4. Bài tập dượt ở ngôi trường tạo nên cho tới thanh thiếu thốn niên thật nhiều áp lực nặng nề và chúng ta cũng cảm nhận thấy áp lực nặng nề kể từ phụ vương u.

5. Cô ấy mong muốn sẵn sàng cho tới kỳ thi; bởi vậy cô ấy vẫn tắt điện thoại cảm ứng địa hình của tôi.

4 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Combine the two sentences to tướng make compound sentences, using the words from the box. (Kết phù hợp nhì câu muốn tạo câu ghép, dùng những kể từ vô hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. Phong has to tướng study harder. He may fail the exam.

2. She is very sensitive. Don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tướng have more friends. She doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups. Students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things. She often posts pictures on social truyền thông.

Đáp án:

1. Phong has to tướng study harder otherwise he may fail the exam.

2. She is very sensitive therefore don’t comment on her new hairstyle.

3. Mi wants to tướng have more friends but she doesn’t connect well with others.

4. Students can work in groups or students can work in pairs.

5. My friend likes showing off her new things ví she often posts pictures on social truyền thông.

Giải thích:

So = vì như thế thế

But = nhưng

Or = hoặc

Otherwise = còn nếu không thì

Therefore = vì như thế vậy

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Phong nên học tập cần cù rộng lớn. Anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy rất rất mẫn cảm. Đừng comment về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn đạt thêm các bạn. Cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc bám theo group. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc bám theo cặp.

5. Quý khách hàng tôi mến khoa trương những loại mới nhất của cô ý ấy. Cô thông thường đăng hình ảnh lên social.

B. Câu mới

1. Phong nên học tập cần cù rộng lớn còn nếu không anh ấy hoàn toàn có thể trượt kỳ thi đua.

2. Cô ấy rất rất mẫn cảm nên chớ comment về loại tóc mới nhất của cô ý ấy.

3. Mi mong muốn có khá nhiều các bạn rộng lớn tuy nhiên cô ấy ko liên kết đảm bảo chất lượng với những người dân không giống.

4. Học sinh hoàn toàn có thể thao tác làm việc bám theo group hoặc học viên hoàn toàn có thể thao tác làm việc bám theo cặp.

5. Quý khách hàng tôi mến khoa trương những loại mới nhất của cô ý ấy nên cô ấy thông thường đăng hình ảnh lên social.

5 (trang 32 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAMES. Which group has the most sentences? (TRÒ CHƠI. Nhóm nào là có khá nhiều câu nhất?)

Work in groups. Each group makes as many compound sentences as possible. The group with the most correct sentences is the winner. (Làm việc group. Mỗi group tạo nên nhiều câu ghép càng đảm bảo chất lượng. Nhóm có khá nhiều câu đích nhất là group chiến thắng)

(Học sinh nghịch ngợm bên trên lớp)

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học