anh 11 unit 1 the generation gapLời giải bài bác luyện Unit 1: A long and healthy life Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 11 Unit 1.

Tiếng Anh 11 Unit 1: A long and healthy life - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 unit 1 the generation gap

 • Từ vựng Unit 1 lớp 11

  Xem chi tiết

 • I. Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh 11): 1: Listen and read (Nghe và đọc) ...

  Xem tiếng giải

 • II. Language (trang 9, 10, 11 Tiếng Anh 11): 1: Listen and repeat. Pay attention lớn the strong and weak forms of the auxiliary verbs. Then practise saying them ...

  Xem tiếng giải

 • III. Reading (trang 11, 12 Tiếng Anh 11): 1: Work in pairs. Look at the photos and discuss the questions. (Làm việc theo đòi cặp. Nhìn nhập những tấm hình và thảo luận những thắc mắc.) ...

  Xem tiếng giải

 • IV. Speaking (trang 12, 13 Tiếng Anh 11): 1: Look at the diagram. Match the two parts of each sentence lớn complete the instructions. (Nhìn nhập sơ đồ gia dụng ...

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

 • V. Listening (trang 13, 14 Tiếng Anh 11): 1: Choose the correct meanings of the underlined word and phrase. (Chọn nghĩa chính của kể từ ...

  Xem tiếng giải

 • VI. Writing (trang 14, 15 Tiếng Anh 11): 1: Below is a short message. Put the parts in the correct order (Dưới đấy là một lời nhắn ngắn ngủi. Đặt những phần theo như đúng loại tự) ...

  Xem tiếng giải

  Xem thêm: biển đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là do đặc điểm

 • VII. Communication and Culture (trang 15, 16 Tiếng Anh 11): 1: Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs ...

  Xem tiếng giải

 • VIII. Looking Back (trang 16, 17 Tiếng Anh 11): Circle the common pronunciation of the underlined auxiliary verbs. Then listen and kiểm tra. Practise saying ...

  Xem tiếng giải

 • Project (trang 17 Tiếng Anh 11): Work in groups. Design a poster lớn help teens lớn develop a healthy habit (e.g. having a balanced diet, taking regular exercise ...

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Xem tăng tiếng giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming

Xem tăng những tư liệu chung học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học