afraid đi với giới từ gì

Afraid là tính kể từ (adjective) đem nghĩa "sợ, lo phiền hoảng, e ngại". Tuy là 1 trong những tính kể từ tuy nhiên Afraid ko đứng ngay lập tức trước danh từ nhưng mà thông thường được theo đòi sau vày giới kể từ "of" hoặc "to".
Ví dụ: 
KHÔNG DÙNG: John is an afraid man.
Thay nhập ê nên dùng: John is a frightened man. (John là kẻ đang được cảm thấy sợ hãi.)

- Dùng afraid of + danh kể từ (noun) Lúc ham muốn rằng ai ê hoảng điều gì.
Ví dụ:
Are you afraid of the dark? (Bạn sở hữu hoảng bóng tối không?)
John is afraid of spiders? (John hoảng nhện.)

Bạn đang xem: afraid đi với giới từ gì

- Dùng be afraid of + V-ing dùng để làm nói đến nỗi lo lắng hoảng một việc chuẩn bị xẩy ra.
Ví dụ: Jenny avoids lonely streets, she is afraid of being mugged. (Jenny tách chuồn nhập những đường phố đìu hiu, cô ấy hoảng sẽ ảnh hưởng cướp.)

-Dùng be afraid to lớn + V (nguyên thể) Lúc ham muốn rằng ai ê lo phiền hoảng cần triển khai hành vi gì, và hành vi ê là 1 trong những hành vi sở hữu dụng ý, tâm lý trước.
Ví dụ:
A lot of people are afraid to go out at night. (Nhiều người hoảng ra đi ngoài nhập đêm tối.)
(Họ không thích ra đi ngoài cũng chính vì điều này gian nguy - vậy nên bọn họ sở hữu mái ấm đích trước là sẽ không còn ra đi ngoài)

- Dùng be afraid + (that) + mệnh đề (clause) để trình diễn mô tả một nỗi hoảng hãi hoàn toàn có thể chuẩn bị ra mắt.
Ví dụ:
We were afraid (that) we were going to lớn capsize the boat. (Chúng tôi hoảng rằng công ty chúng tôi tiếp tục thực hiện lật thuyền.)

Xem thêm: khi nói về đột biến gen phát biểu nào sau đây là đúng

- Dùng I'm afraid that + mệnh đề (clause) với nghĩa "Tôi đặc biệt tiếc báo cho chính mình hiểu được...", thông thường được sử dụng để mang rời khỏi câu nói. kể từ chối thể hiện nay sự hụt hẫng hoặc tin báo xấu xí.
Ví dụ:
I'm afraid (that) I can't help you. (Tôi đặc biệt tiếc là ko thể hùn được các bạn.)
I'm afraid that there's been an accident. (Tôi đặc biệt tiếc cần báo cho chính mình hiểu được một vừa hai phải sở hữu một tai nạn thương tâm xẩy ra.)

Xem thêm: co khử được oxit nào

- Dùng I'm afraid not (Tôi e là ko.) hoặc I'm afraid so sánh (Tôi e là vậy.) như 1 câu vấn đáp ngắn ngủn gọn gàng.
Ví dụ:
A1: It's going to lớn rain. (Trời chuẩn bị mưa rồi.)
B1. Yes, I'm afraid so. (Ờ, tớ e là thế.)

A2: Can you lend mạ some money? (Cậu cho tới tớ vay mượn một không nhiều chi phí được không?)
B2: I'm afraid not. (Tớ e là ko.)

- Dùng be afraid for somebody/ something Lúc ham muốn rằng ai ê phiền lòng, lo phiền hoảng cho tới ai/ vật gì.
Ví dụ:
I'm not afraid for mạ, but for the baby. (Tôi không lo ngại cho tới phiên bản đằm thắm bản thân, nhưng mà tôi lo phiền cho tới đứa nhỏ nhắn.)