Giới thiệu

Phương pháp

Giới thiệu

GIƠI THIỆU THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG MN SAO MAI

GIƠI THIỆU THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG MN SAO MAI

Ngày đăng: 01/10/2022 12:52 PM

Năm thành lập: 1986 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi, phường Hưng Long, Thị xã Chơn Thành Đội ngũ: 37/35 nữ Hiệu trưởng qua các thời kỳ: ...cô Lê thị Tuyết Điểm; Cô Nguyễn Thị Phương; Cô Hoàng Thị Tuệ...

ĐỖ MINH THỤY

ĐỖ MINH THỤY

Ngày đăng: 01/10/2022 12:34 PM

Sinh năm 1993 Năm vào ngành: Dạy lớp: lá 3 Giáo viên giỏi cấp huyện Đoàn viên đoàn thanh niên.

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ BÍCH NGỌC

Ngày đăng: 01/10/2022 12:32 PM

sinh năm 1993 năm vào ngành: dạy lớp lá 5 quần chúng ưu tú giáo viên giỏi cấp huyện

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ THU THỦY

Ngày đăng: 01/10/2022 12:29 PM

sinh năm: 1993 năm vào ngành: chức vụ: bí thư đoàn đảng viên dự bị dạy lớp lá 1 giáo viên giỏi cấp huyện

TRẦN THỊ HOA THẮM

TRẦN THỊ HOA THẮM

Ngày đăng: 01/10/2022 12:27 PM

sinh năm: 1985 năm vào ngành: chức vụ: giáo viên giỏi cấp tỉnh 2017-2018

VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG

VŨ THỊ BÍCH PHƯỢNG

Ngày đăng: 01/10/2022 12:24 PM

sinh năm: 1985 năm vào ngành: dạy lớp: chồi 3 giáo viên giỏi cấp huyện 2020-2021 năng khiếu: khéo tay

LÊ THỊ XUÂN

LÊ THỊ XUÂN

Ngày đăng: 01/10/2022 12:23 PM

sinh năm 1986 năm vào ngành: chức vụ: khối phó khối lá dạy lớp lá 1 giáo viên giỏi cấp huyện 2020- 2021

LÊ THỊ THU HẰNG

LÊ THỊ THU HẰNG

Ngày đăng: 01/10/2022 12:21 PM

sinh năm: 1972 năm vào ngành: 1995 dạy lớp: nhà trẻ giáo viên giỏi cấp huyện 2020-2021

NGUYỄN THỊ DIỄM

NGUYỄN THỊ DIỄM

Ngày đăng: 01/10/2022 12:20 PM

sinh năm: 1985 năm vào ngành: dạy lớp lá 4 giáo viên giỏi cấp trường

Trần Thị Đức Lợi

Trần Thị Đức Lợi

Ngày đăng: 01/10/2022 12:18 PM

sinh năm: 1976 năm vào ngành: dạy lớp: lá 3 giáo viên giỏi cấp trường

vũ thị sen

vũ thị sen

Ngày đăng: 01/10/2022 12:15 PM

sinh năm: 1987 vào ngành năm 2003 dạy lớp chồi 2 giáo viên giỏi cấp trường

nguyễn thị thủy

nguyễn thị thủy

Ngày đăng: 01/10/2022 12:13 PM

sinh năm 1985 năm vào ngành: chức vụ: khối trưởng khối mầm giáo viên giỏi cấp huyện 2020-2021
Zalo
Hotline